Spring til indhold
Luk

Odense Bypost

Om Odense 

Odense Bypost

 

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

 

Mængden af breve går drastisk ned i disse år, hvor den elektroniske kommunikation er i højsædet, og i øvrigt er postvæsenets monopolstilling efterhånden udfordret på flere ledder. 

Lokale pakkemærker fra Odense

Pakkemærker fra to lokale firmaer, dampbådene på åen og bådene på Odense Fjord - firmaer, der ligesom Odense Bypost gik det lokale postvæsen i bedene. Svend Møller fot.

 

Monopolstillingen, som mange husker som normalen, har imidlertid ikke været gældende helt siden 1624, da Christian IV etablerede det første organiserede postvæsen på dansk grund. Og i slutningen af 1800-tallet, da postloven i en årrække tillod private at stå for postforsendelser inden for et enkelt postdistrikt, skød der i flere danske byer såkaldte bypostforretninger op.

 

Således også i Odense, hvor en 37-årig malermester, Louis Chr. Carl Rasmussen, fra den 1. februar 1885 begyndte sin forretning, Odense Bypost, fra en adresse i Vestergade 72 og senere i Vestergade 68. De breve, som man ville sende med byposten, skulle frankeres med firmaets egne frimærker, typisk 3-øres mærker, og lægges i en af de 33 postkasser, der i begyndelsen var ophængt i byen. Senere blev der flere af firmaets gule postkasser.

 

Servicen fejlede øjensynligt ikke noget, for firmaet reklamerede med fem tømninger og udbringninger på en dag mod postvæsenets tre, og selv om søndagen var der fire udbringninger (mod postvæsenets to). Det var herudover også muligt at sende ekspresbreve og tryksager samt pakker med byposten til andre takster, og bypostens frimærker og pakkemærker var derfor trykt med en række forskellige værdier. Da firmaets udbringning af breve stoppede allerede i 1891 (og de øvrige aktiviteter formentlig omkring 1908), er mærkerne uhyre sjældne. Der kendes i hvert fald 23 forskellige mærker, og det højeste årlige antal brevforsendelser, selskabet håndterede i den korte levetid, lå på ca. 68.000.

 

Nogen kæmpesucces var der ikke tale om, og da politikerne i 1888 indførte nye regler på området, måtte firmaet ikke længere udvide sin forretning. Bypostholder Rasmussen afstod derfor i 1891 brevudbringningen til postvæsenet mod en erstatning på 3.300 kr., på den tid måske fire gange en faglært arbejders årsløn.

 

Byposten og postvæsenet havde på pakkeområdet også andre lokale konkurrenter, der havde egne pakkemærker. Det gjaldt f.eks. dampbådene på Odense Å, hvor sejladsen begyndte i 1882, og det gjaldt interessentselskabet Stige Badeetablissement, der fra 1890’erne fragtede folk og pakker til forskellige anløbssteder ved Odense Fjord: Skibhusene, Stige, Klintebjerg, Munkebo og Midskov.