Spring til indhold
Luk

Om Odense  

Carl Nielsens mors familie

Af Jørgen Larsen 

 

Mange af Carl Nielsens mors forfædre kom fra landsbyerne Stige og Østrup ved Odense Fjord, men fra begyndelsen af 1800-tallet flyttede Carl Nielsens oldeforældre, Anders Jørgensen (1755-1833) og Mariana Kirstina Lorentzdatter (1766-1839) fra Stige til Odense, og derfor blev Carl Nielsens mormor og - med én undtagelse - alle hendes børn inklusiv Carl Nielsens mor født i Odense.


Carl Nielsens mormor              I kræmmergyden boede Carl Nielsens oldefar  
(1803-74)                               (Ditlev Jensen fot. 1947)
 

Anders Jørgensen arbejdede resten af sit liv som daglejer. I 1803 fik han og konen deres sidste barn; det skete i Hesselhaugehuset et par km nordøst for selve Odense by. Barnet kom til at hedde Helene Andersdatter, og hun blev Carl Nielsens mormor.


I 1813 købte Anders Jørgensen et lillebitte hus i Kræmmergyden, der lå i et fattigt kvarter i byens nordlige udkant. Herfra gik Helene i skole i Lahns Stiftelse for fattige Odensebørn.

Mellem 1824 og 1840 fødte Carl Nielsens mormor, Helene Andersdatter, mindst ni børn, alle uden for ægteskab. Et af børnene blev født på Den kgl. Fødselsstiftelse i København, hvor det var muligt at føde inkognito. I 1843 blev hun gift med faren til det sidste barn, skrædder Jens Rasmussen. Helene var på fattighjælp fra ca. 1830 til engang midt i 1850’erne, og hun døde i 1874 på Odense Fattigvæsens sygestue uden at eje andet end nogle få klædningsstykker. I erindringsbogen, Min fynske Barndom, fra 1927 har Carl Nielsen beskrevet mormoren som en temmelig respektindgydende dame, der skulle være skipperenke fra Seden, og som kaldtes den skønne Helene. Der er imidlertid ingen kildemæssig belæg for noget ægteskab med en skipper eller for nogen forbindelse til Seden.

Flere af hendes børn er omtalt i Min fynske Barndom. Det gælder f.eks. Lars Christian Andreasen (1828-81), kaldet ”Onkel Lars”, der var en fattige skomager med mange børn og dårligt helbred. Han boede midt i Odense. En anden onkel, ”Onkel Hans”, Hans Andersen (1837-1881), var født næsten blind, men fik et opsigtsvækkende liv, fordi han havde et betydeligt musikalsk talent, og fordi Odense Fattigvæsen betalte et par af byens bedste musikere for at give ham undervisning. Først i violin- og kornetspil, så han kunne spille til fester på landet og dernæst i orgel, så han kom til at virke som organist ved Dalum Kirke. Det var ved et besøg hos ham, at Carl Nielsen første gang spillede på klaver. Begge onklerne døde på fattigvæsnets sygestue uden at eje noget.

Carl Nielsens mor, Maren Kirstine Johansen (1833-1897), kom efter konfirmationen ud at tjene. Først en del steder i Odense men 1852-1854 hos pastor Briand i Nr. Søby. I denne tid traf hun den to år yngre Niels Jørgensen, der var ved at uddanne sig til maler i Fangel, og hun blev gravid med ham og fødte hos svigerforældrene i Brylle i november 1854. Senere kom hun tilbage til Odense og blev den 29. november 1855 gift med sin kæreste i Skt. Knuds Kirke. I juni året efter flyttede hun sammen med ham i Nr. Lyndelse.

Fra 1861 til 1878 boede familien i to forskellige boliger i Sortelung lidt nordøst for selve Nr. Lyndelse by. Det var her, Carl Nielsen blev født den 9. juni 1865 og oplevede den største del af sin barndom. I alt fik Maren Kirstine 12 børn, og hun kæmpede en hård kamp for at få økonomien til at hænge sammen. I perioder modtog familien en betydelig fattighjælp. Hendes opgave blev ikke lettere, når manden var fraværende f.eks. under hele 1864-krigen, eller senere, når han spillede til lange fester.

I 1878 kunne familien købe det såkaldte barndomshjem i Nr. Søbys nordligste udkant. I 1891 blev huset solgt, og det aldrende ægtepar forsøgte i de følgende år - uden succes - at skabe sig en tilværelse i USA, hvortil flere af børnene var udvandret. I 1895 var parret tilbage i Nr. Søby, og her kom de til at bestyre en købmandsbutik. Efter et par hårde år med problemer både med økonomi, helbred og familieliv døde Maren Kirstine Johansen den 28. januar 1897 i Nr. Søby.

 En længere udgave af historien om Carl Nielsens mors slægt findes her.