Spring til indhold
Luk

Om Odense  

Carl Nielsens fars familie

Af Jørgen Larsen

Carl Nielsens fars familie kom fra landet, de var alle født på Fyn, og de færreste var økonomisk særligt velfunderede.


Carl Nielsens far, Niels "Maler".     Carl Nielsens forældre fotograferet
Han havde fået tilnavnet da          i 1891 kort får afrejsen til USA.
han var i malerlære som ung.                        

Farfaren hed Jørgen Nielsen og stammede fra en familie, der hørte hjemme i Ubberud og nærmeste omegn, altså umiddelbart vest for Odense. Det var en slægt af husmandsfolk og daglejere, men da Jørgen Nielsens forældre døde i 1820, var de på fattighjælp. Jørgen Nielsen blev født i 1803 og kom efter konfirmationen ud at tjene. Her lærte han at lave træsko, men det har der sikkert ikke været mange penge i, for snart blev han karl på Borreby Mølle i Bellinge lidt syd for Odense og lige på grænsen til Brylle sogn. Her traf han sin tilkommende hustru, Karen Christensdatter.

Hun var født i nabosognet Fangel i 1810. Hendes far hed Christen Hansen, og han var ud af en gårdmandsslægt i Nr. Broby men var flyttet til Fangel og ernærede sig nu som husmand og som spillemand – også selv om han ved en vådeskudsulykke var kommet til at skyde et led af en af ”spillefingrene”. Også Karen Christensdatter kom efter sin konfirmation ud at tjene – og netop på Borreby Mølle.

De blev gift i 1831, og året efter kunne de flytte sammen i et lille hus, som Jørgen Nielsen netop havde købt. Det hed Abildkroghuset og lå i Brylle lige på grænsen til Bellinge - og var altså nabo til arbejdspladsen på Borreby Mølle. Nogle måneder efter brylluppet blev datteren Anne Jørgensen født, og den 22. januar 1835 kom Niels Jørgensen, der 30 år senere skulle blive far til Carl Nielsen, til verden. Imidlertid døde Jørgen Nielsen kort efter sønnens fødsel, og allerede samme år fandt Karen Christensdatter sig en ny mand, tjenestekarlen Peder Andersen.


Uglehuset malet af broderen Albert Nielsen. Det blev revet ned pga. brandfare i 1873.

Efter konfirmationen opholdt Niels Jørgensen sig hos morens familie i Fangel fra januar 1850 til maj 1854, og her lærte han både malerhåndværket og spillemandsværket. I denne periode traf han også den odenseanske Maren Kirstine Johansen, der var i tjeneste i præstegården i nabosognet Nr. Søby.

Da Niels Jørgensen i 1854 flyttede til Nr. Lyndelse, var Maren Kirstine gravid, og hun fødte i november deres første barn hos svigerforældrene i Brylle. Det følgende efterår blev de gift; men først i 1856 kunne de flytte sammen i et hus på Lumby Mark, på vejen fra Nr. Lyndelse til Nr. Søby. Efter flere flytninger kom Niels Jørgensen med kone og fem børn i foråret 1861 til Uglehuset på Sortelung lidt nordøst for Nr. Lyndelse by. Mens de boede her og på naboejendommen Arvensminde deltog Niels Jørgensen i 1864-krigen, og han fik yderligere syv børn, heriblandt i 1865 Carl Nielsen. I perioden modtog han fattighjælp, ikke fast, men dog i betydeligt omfang. Niels Jørgensen, ”Niels Maler” som han kaldtes, tjente penge som maler og som en populær og dygtig musiker ved fester på hele Midtfyn. I vidt omfang har han også arbejdet som daglejer på landet.

I 1878 var økonomien tilsyneladende blevet sådan, at han kunne erhverve det såkaldte barndomshjem (nu museum) lige på den anden side af sognegrænsen til Nr. Søby. Det blev dog solgt igen i 1891, og Niels Jørgensen udvandrede med sin kone til Chicago, hvor flere af børnene havde bosat sig. Det blev ikke nogen succes, og i 1895 var de tilbage i Nr. Søby, hvor de kom til at drive en købmandsforretning, indtil Maren Kirstine døde i 1897.

Niels Jørgensens sorg var stor, og i den følgende tid levede han en nomadetilværelse, hvor han ikke kunne finde sig til rette noget sted. I slutningen af 1898 flyttede han ind hos den yngste søn, Valdemar Nielsen, der var blevet lærer i Bryndum lidt nord for Esbjerg, og selv om han ikke følte sig særlig godt hjemme hos sønnen, kom han dog til at bo her stort set resten af sine dage. Undervejs besøgte han Carl og svigerdatteren Anne Marie i København eller alle de gode venner på Fyn, læste bøger og blade, fulgte med i børn og børnebørns liv og levned og ikke mindst Carl Nielsens karriere. Helbredet blev efterhånden dårligere, og i starten af 1914 var han i en længere periode indlagt på sygehus i Esbjerg. Den 22. november 1915 døde han i Bryndum, hvor han blev begravet en uge senere.

Læs mere om Carl Nielsens fædrene slægt her: link


Læs mere