Spring til indhold
Luk

Om Odense 

Skridt om hjørnet

 

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær 

 

På hjørnet af Horsetorvet og Munkemøllestræde ligger et lille gult hus, der på hjørnefacaden har et skilt med tekst ”Skridt om hjørnet”. Det er et skilt af ældre dato - men hvad er meningen?

 

Skridt om Hjørnet skiltet

Skiltet på hjørnet af Horsetorvet og Munkemøllestræde.

 

Bygningen på hjørnet af Horsetorvet og Munkemøllestræde er en del af Huus’ Stiftelse, Horsetorvet 8 a,b,c, og d, der blev opført 1801 af den rige skomager Christian Huus (1733-1803), hvis ligsten i dag er indmuret i facaden. Stiftelsen var blot en af flere odenseanske stiftelser og legater, der havde til formål at hjælpe byens borgere, og faktisk afløste stiftelsen en ældre institution, Doctors Boder, der var grundlagt af Doktor Hieronimus Thenners enke i 1590, men det er en helt anden historie. Huus’ Stiftelse, også kaldet Huus’ Boliger, gav husly til otte borgerenker.

 

Huus’ Stiftelse fik en tiltrængt restaurering i 1878, men ellers fremstår bygningen, der i dag er ejet af Odense Kommune, næsten som for 200 år siden. Bygningens gule facade brydes på hjørnet af skiltet: ”Skridt om Hjørnet”, der er et tidligt eksempel på en færdselstavle med påbud om lav hastighed for hestevogne.

 

I 1800-tallet var der endnu ingen standardiserede færdselsskilte - loven om færdselsskilte blev først sat i kraft den 22. december 1927. Frem til loven om færdselstavler blev skilte derfor kun sat op, hvor man fandt det nødvendigt. Nogle henvendte sig til hestekøretøjer med blandt andet ”Skridt om Hjørnet”-skilte, der var en opfordring til, at hestevogne skulle køre i skridtgang (altså rolig kørsel) rundt om hjørnet. Og skiltet på hjørnet af Horsetorvet og Munkemøllestræde er derfor sandsynligvis sat op engang i slutningen af 1800-tallet.

 

Med bilismens fremmarch i 1900-tallet blev behovet for skilte, der kunne regulere trafikken, påtrængende. Bilerne fik ligesom hestevognene deres skilte med påbud om langsom kørsel. FDM begyndte allerede før 1. verdenskrig at opsætte internationale advarselstavler f.eks. ved vejkryds og jernbaneoverskæringer. Det skete i øvrigt for foreningens egne penge.