Spring til indhold
Luk

Om Odense 

Toldkammeret 

 

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

 

Den 2. juni 1900 stod Odenses nye toldkammer klar til indvielse efter at være blevet bygget i de to foregående år. Byen oplevede i slutningen af 1800-tallet en voldsom vækst, blandt andet i sammenhæng med, at jernbanen i 1865 var ført over Fyn, og at forskellige andre jernbaner i de følgende årtier lettede samhandelen på øen.

 

Odense Toldkammer ca. 1900 I det gamle toldkammer på Østre Stationsvej var der endnu i 1954 travlhed i vejerboden, der var fyldt op med varer til fortoldning.

Toldkammerbygningen fotograferet stort set ved færdiggørelsen, inden der blev bygget på hjørnet af Kongensgade overfor i 1901.

I det gamle toldkammer på Østre Stationsvej var der endnu i 1954 travlhed i vejerboden, der var fyldt op med varer til fortoldning.

 

I lang tid havde man klaret sig med en gammel toldbod på havnen og et mindre byggeri ved jernbanen, men i løbet af 1890’erne stod det klart, at der måtte mere til, og byens førende arkitekt på den tid, Jens Vilhelm Petersen (1851-1931), var som kongelig bygningsinspektør fra 1889 så at sige det naturlige valg som arkitekt for det planlagte, nye toldkammer ved jernbanen.

 

Jens Vilhelm Petersen var vokset op i Odense, hvor hans far havde været tømrermester og brandmajor og blandt andet havde været bygmester for sygehuset i Albanigade i 1860’ernes begyndelse.

 

Efter en præliminæreksamen fra katedralskolen og tegneundervisning på teknisk skole læste sønnen 1870-76 på Kunstakademiet i København og fik her berøring med mange store arkitekter på en tid, hvor dyrkelsen af historisk-prægede stilarter endnu var i højsædet. Det blev ikke mindst J.D. Herholdt og Hans J. Holm, der blev hans hjemlige læremestre.

 

Italien var for dem – og for Jens Vilhelm Petersen – arkitekturens hovedland, og i 1877-78 rejste den unge Petersen derfor (på forældrenes regning) ned gennem Europa til Italien for at suge til sig af indtryk. Vel hjemme igen nedsatte han sig som arkitekt i fødebyen, og her blev missionshuset Bethania i Ryttergade hans første selvstændige arbejde.

 

I de følgende år væltede opgaverne nærmest ind, og det blev ikke mindre, da han fik embedet som kongelig bygningsinspektør. Epidemisygehuset i Bjergegade, fodfolkskasernen på Sdr. Boulevard og Odense Katedralskoles nybyggeri i Jernbanegade kom nærmest oven i hinanden i 1890’ernes første år, og i slutningen af årtier var det et nyt toldkammer, der stod for tur.

 

Toldkammeret er opført i røde mursten på en sokkel af granit, tre etager højt og med rundbuede vinduer/vinduesindfatninger. Det er tydeligt italiensk inspireret, men samtidig er der med de to tårne også træk, der viser hen til gammelt dansk herregårdsbyggeri.

 

Alt i alt var der gjort meget ud af de dekorative elementer – uden at det hele kom til at virke overlæsset. Toldkammeret var i brug til 1977 og er siden ombygget til kontorformål.