Spring til indhold
Luk

Om Odense 

Tårnet ved slagtehuset

 

Af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

 

Odense Offentlige Slagtehuses bygninger ligger stadig ved hjørnet af Rugårdsvej og Store Glasvej. Inde i komplekset står et vandtårn med en påskrift fordelt på otte linjer: "A/S Odense Offentlige Slagtehuse og Næringsmiddelkontrol 1926" (det sidste står med romertal MDCCCCXXVI).

 

Dampkedel transporteres ved Slagtehuset 1957 Tårnet ved Slagtehuset

Dampkedel på vej til Thyborøn i januar 1957 ud for Odense Offentlige Slagtehuse ved Rugårdsvej-Store Glasvej-krydset. Vandtårnet anes i baggrunden.

Tårnet som det så ud en sommerdag 2009. Claus Thøgersen fot.

 

Det store, nu næsten helt forladte bygningskompleks, som Odense Kommune i en årrække har forsøgt at afhænde, blev som antydet opført i 1926 af et aktieselskab, som var dannet af fynske slagtermestre. De ville på det nye sted have mulighed for – i egne lokaler - at få udført slagtninger under hygiejniske forhold og med den fornødne kødkontrol lige ved hånden.

Bygningskomplekset er tegnet af den kendte Odensearkitekt, kgl. bygningsinspektør Knud Lehn Petersen, og det stod færdigt, så man den 1. januar 1927 kunne vise lokalerne frem for offentligheden. Komplekset rummede dels en administrationsbygning ud mod Store Glasvej, dels en restaurationsbygning ud mod Rugårdsvej og centralt på grunden ud over vandtårnet fire slagtehaller, en svale- og salgshal, en overdækket hal til pålæsning af kød, to forkølerum, køleceller, damp- og maskinanlæg, kødkontrolstation, staldbygninger, destruktionsanstalt med fodermelsfabrik, tarmhuse, hudesalteri, talgsmelteri og meget mere - herunder lokaler til byens mælkekontrol.

 

Alt i alt omfattede bygningsmassen fra begyndelsen ca. 9.000 kvadratmeter og bærer præg af at være opført på overgangen mellem det nationalromantiske byggeri og funktionalismens periode. Kuplerne på hjørnebygningerne var rent dekorative.

Koncentrationstendenserne i slagterbranchen tog i 1980’erne efter en lang nedgangsperiode også livet af Odense Offentlige Slagtehuse, og aktiviteterne på stedet har siden været stærkt begrænsede. En del af lokalerne har en tid været anvendt som magasiner for museer og arkiver, og andre dele af bygningskomplekset har været stillet til rådighed for lokale foreninger.

Til gengæld har restaurationsvirksomheden i bygningen ud mod Rugårdsvej overlevet til i dag. Oprindelig bar restaurationen navnet Slagterkroen - hvoraf man kan slutte sig til en vigtig del af publikum, nemlig de mange slagtere, der jævnligt kom på stedet - men senere fik den navn efter tårnet inde i bygningskomplekset og hedder da også stadig Restaurant Tårnet.

En tidligere restauratør har fortalt, at der fra restauratørens lejlighed på 1. sal var en slags tragt ned til køkkenet i stueetagen, så han kunne råbe sine ordrer ned til personalet: Tre halve og en pilsner, nu, tak!