Spring til indhold
Luk

Om Odense 

Skt. Knuds Kloster

 

af Johnny Wøllekær og Claus Thøgersen

 

Skt. Knuds Kloster på Klosterbakken 2 er, som kirken, opkaldt efter kong Knud den Hellige, der blev myrdet i Albani Kirke - en trækirke, der i dag er væk - i år 1086. Kongens grav fik ry for at være fyldt med magisk kraft, og i 1100 blev han ophøjet til helgen. Hans knogler blev skrinlagt og altersat i Skt. Knuds Kirke. Der blev indkaldt 12 munke fra det engelske benediktinerkloster Evesham - det blev starten på Skt. Knuds Kloster.

 

Tegning af Skt. Knuds Kloster 1894   Skt. Knuds Kloster som centralbibliotek 1945

Tegning af klosteret 1894, før branden.
Udført af arkitekt A. Langeland Matthiesen.
 

 

Klosteret som centralbibliotek 1945.

 

Klosteret fik stor betydning for Odense i middelalderen. Dets område gik på den tid helt ned til Odense Å og omfattede tillige Munke Mølle, hvor byens borgere fik deres korn malet. Munkenes store ladebygning lå, hvor Telefonhuset senere kom til at ligge.

 

Efter reformationen forfaldt klosterbygningerne langsomt, men sikkert i takt med kronens frasalg af klostrets jordegods.

 

Frem til 1919 var klosteret genstand for mange om- og tilbygninger, der i vidt omfang kvalte de oprindelige bygninger. Området blev udlejet til forskellige formål - f.eks. startede den unge Thomas B. Thrige (1866-1938) sin virksomhed i en bygning ned til åen, hvor han lejede sig ind i 1894.

 

Skt. Hans aften 1913 udbrød en voldsom brand i klosteret, og ilden fortærede store dele af det middelalderlige kloster og senere tilbygninger. Da branden var slukket, stod kun en smule af det oprindelige byggeri tilbage.

 

Frygten for, hvad private kunne finde på at opføre på brandtomten, fik staten og Odense Kommune til i fællesskab at restaurere klosteret. I stort omfang blev der tale om nybyggeri, og det blev den københavnske arkitekt Valdemar Schmidt, der fik overdraget opgaven med at bygge noget, som tog sig pænt ud ved siden af domkirken. Renoveringen kostede godt en halv million kr., nogenlunde svarende til en tiendedel af et års budget for Odense Kommune. Beslutningen blev truffet og projekteringen udført uden nogen sikker viden om, hvad det genopførte kloster skulle rumme.

 

Klosteret stod færdigt i 1919, og i 1920 flyttede byens læsesal ind i stueetagen. Der var dog hurtigt brug for udvidelser, og i 1924 blev der oprettet et egentligt centralbibliotek i Skt. Knuds Kloster. Det varede ved til 1976, hvor Centralbiblioteket flyttede til Ørbækvej og siden - i 1995 - til det nye banegårdscenter.

 

I dag huser Skt. Knuds Kloster Historiens Hus, inklusive offentlige møde- og foredragsfaciliteter. 

 

 

Se også udstillingen om Skt. Knuds Kloster.
 

 

Læs mere 

Johnny Wøllekærs artikel i Odensebogen 1999.

Læs om udsmykningen i bygningen her.